05
mar
2020
Helsingborg Magnus Stenbock
Clarion Grand hotell
Stortorget
Helsingborg ,
Sweden

Ett mycket aktuellt föredrag som Du inte får missa! Egentligen vet vi att både Jesus och hans lärjungar var judar och inte kristna. Ändå har inte den kunskapen förhindrat antisemitism också inom de kristna leden. Auschwitz skedde i ett kristet land! Hur har det kunnat bli så? Har något gått fel från början? En relation mellan judar och kristna började med bildandet av ett "Internationel Councel of Christians and Jews" (ICCJ) 1974. Vilka konsekvenser har dialogen för de kristna, för gudstjänster och verksamhet? Ett föredrag av Günther Liebisch (Samarbetsrådet för Judar och Kristna)