02
apr
2020
Helsingborg Magnus Stenbock
Clarion Grand hotel
Stortorget
Helsingborg,
Sweden

Hyllie Park i Malmö

Regeringen har tillsatt en utredning om Idéburen välfärd och den rapporten har nyligen sänts ut på remiss. Kommer framtidens välfärd att utvecklas inom den idéburna sektorn?

Hyllie Park har arbetat med idéburen välfärd sedan början av 1993 då dess äldreboende invigdes. Ett äldreboende som idag är ett av de högst rankade äldreboendena. Nyligen mottog de pris från föreningen Svensk vård. 

1997 startade Hyllie Park Folkhögskola som idag har över 1000 studerande och har verksamhet både i Malmö, Göteborg, Kristianstad och Simrishamn samt i sjumiljonersstaden Kunming, Kina.

Hyllie Park är förutom äldreboende, folkhögskola också förskola, grundskola och bedriver Erikshjälpens secondbutiker i Malmö och Åkarp. Mitt på området i södra Malmö finns Hyllie Park kyrkan med 150-åriga rötter inom baptistväckelsen. Rektorn för Sveriges största Folkhögskola, Per-Inge Andersson, berättar om den omfattande verksamheten på Hyllie Park, både vad som händer i nutid och framtid.