ROTARY GÖR SKILLNAD

Rotarianer förbättrar livet i samhällen runt om i världen varje dag genom tusentals serviceprojekt. Här kan du läsa om ett av det goda arbeten som Rotaryklubbar gör lokalt och globalt.

Cykel Ambulanser till Malawi (Chilaweni)

Att erbjuda cykelambulans till kliniken vi har byggt i Chilaweni, Malawi.

Den ursprungliga finansieringen för tre cykelambulanser i Malawi kom till för att testa lönsamheten. Detta kommer att följas av

ytterligare åtta stycken om de visar sig vara framgångsrika. Det finns 11 byar som omger kliniken som öppnades tidigare i år. Transport är svårt i detta område och det är brist på utbudet. Patienter, inklusive gravida kvinnor har gått i 5-6 kilometer för att nå kliniken. Vi planerar att cykelambulansen kommer att lindra detta lidande.

Projektkategori

Gemenskap, Internationell, Mor- och Barnhälsa

finansiering

Club Foundation

partners:

Limbe, Malawi (Rotary Club)

Epsom, Surrey, England (Rotary Club)