Idag gästades vi av Förbundsdirektör Emma Nordvall för Räddningstjänsten Skåne Nordväst!
 
 
Ett stort tack till Emma Nordwall, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Skåne Nordväst för ett mycket intressant föredrag.
 
Emma Nordvall berättade om sina olika uppdrag inom räddningstjänsten där hon arbetat sedan 2008 i Helsingborg, förbundet RSNV och Hässleholm samt Osby. År 2018/2019 arbetade Emma även i ett halvår på MSB i Stockholm i regeringsuppdrag för den svenska skogsbrandberedskapen efter de stora skogsbränderna sommaren 2018.  Emma Nordvall är en av sex kvinnor som är högsta chefen i räddningstjänstbranschen av 149 räddningschefer i Sverige.”