Med anledning av corona ställer vi in resten av de fysiska mötena året ut 2020.
Vi återkommer med hur vi ska hantera årsmötet den 26 november kl1200.