I hela Indien och i världen, firar rotaryklubbar en viktig milstolpe:  I Indien har det gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011. För att markera denna historiska triumf, uppmärksammade Rotaryklubbar ikoniska strukturer i hela landet med dessa enkla men kraftfulla ord, ”Indien är fritt från polio”.
Denna treåriga prestation gör det möjligt för den poliofria certifiering av hela den Sydostasiatiska regionen av Världshälsoorganisationen . Den indiska regeringen planerar också att sammankalla ett polio-toppmötet i februari för att fira denna seger i den globala ansträngningen att utrota polio.