Stort tack till professor Mattias Linde som gästade oss den 15 april! 
Mattias Linde höll ett mycket intressant föredrag om migrän som är den vanligaste neurologiska sjukdomen, inte minst bland kvinnor i den mest produktiva delen av livet. Migrän kan ta sig väldigt olika uttryck, den värsta formen kallas kronisk migrän och får stora konsekvenser för den drabbade och folk i omgivningen. Mattias Linde beskrev sjukdomen och lansering av både nya behandlingsmetoder och läkemedel för oss. 
 
Kan vara en bild av text där det står ”Professor Mattias Lind talar om migrăn! 15 april dockan 12.00 Design Overgangar Layut* Animeringar Bidspel Oranska Aerob l.md träning effektiv som Cephalalgia Exercise migraine prophylaxist randomized study and topiramate controls relaxation FYSS 2017: *Personer med episodisk migrăn bör aktivitet or att minska migrânanfallens frekvens intensitet, minska doser av akuta läkemedel samt óka livskvaliter Physical Activity Prevention nd Treatment Disease 대S34 +8 ML Mattias Linde Helen Gast) Annika Shoglund) G”