Rotaryvänner!

Vi håller digitala lunchmöten varannan vecka. För att vara med så räcker det att titta i e-postlådan och där finna att Lena Bergström skickar mail med länk och inbjudan till klubbens medlemmar

Just att få välkomna regiondirektören mitt uppe i en pandemi är unik och jag vill uppmuntra att bjuda in gäster. För externa gäster skickas mail till lenabergstromrotary@gmail.com för att erhålla länk till mötet.

 Det finns flera möjligheter att vara Rotaryaktiv. Helsingborg-Berga Rotaryklubb välkomnar till Rotarypromenad onsdagen den 17 mars kl 17.00 Oavsett väder så är det samling på parkeringsplatsen vid Pålsjö damm för vårens första hälsopromenad där man delar upp sig i mindre grupper för att kunna passa allas önskade tempo. Promenaden tar ca en timme.
Anmäl ditt deltagande på Helsingborg-Berga Rotaryklubbs hemsida, senast dagen innan.
 https://helsingborg-berga.rotary2390.se/event/rotarypromenad/ 
Anmälningsavgift av valfri storlek, som oavkortat går till Shelterbox, betalas på plats. Swish eller kontant.

Jag vill även påminna om nästa digitala träff för RNH, dvs Näringslivsnätverket i Helsingborg, den 29/3 kl 12.30. Denna gång föreläser Hanna Candell, VD för Helsingborg Citysamverkan, om Framtiden för Helsingborgs City. 
Evenemanget ansluter Du Dig till på länken 
https://www.gotomeet.me/helsingborg-berga/hanna-candell---framtiden-f%C3%B6r-helsingborgs-city
Här hittar Du Info om och anmäler Dig: Hanna Candell - Framtiden för Helsingborgs City | Distrikt 2390 (rotary2390.se)

Den 24 april är det distriktkonferens. Vår guvernör Stefan Knutsson håller som bäst på att arbeta ut ett spännande program. Mer info på distriktets hemsida.

Nästa egna programpunkt är alltså lunchmöte den 18 mars kl 1200-1300, därefter har vi ett lite längre uppehåll (påsk) för att ses igen den 15 april! Därefter 29 april, 27 maj och 10 juni. Programpunkterna är snart klara.

Med bästa rotaryhälsningar
Service Above Self

Mats Sander