Utveckling av vattensystem

i byarna Mhezi, Mtunguja och Chani, Tanzania, Afrika

Mhezi vatten system.

Rotarianer har arbetar för att :

  1. Etablera driftvatten- och leveranssystem vid Mhezi och de närliggande byarna. 
  2. Utbildning för:  a)  Mhezis vattenstyrelse och områdestjänstemän i vattenförsörjning. Vattenverket har upprättats av distriktsvatteningenjören och Rotaryklubben i Same, bestående av

 

 

medlemmar som valts av samhället.
b) För operatörer inom tekniskt underhåll av vattensystemet. Operatörerna kommer att utbildas om hur man behåller vattensystemet och lagring.
c) Bybor i vattenbruk med inriktning på projektets hållbarhet. Alla i samhället kommer att utbildas på bättre användning av vatten, hygien och sanitet, värdet av vattenutrustning och äganderätt till projektet.
 
    3. Förbättra försörjningen av hushållen (konsekvensbedömning av livsmedelssäkerhet, hälsa, utbildning och
        ekonomisk stabilitet) genom tillgång till rent och säkert vatten                            
 

 

Projektkategori

Vatten och sanitet

Projektkontakter

Karin M. Sevde, Ames | (kontakta)

partners

Ames, IA, USA (Rotary Club)