13
feb
2020
Helsingborg Magnus Stenbock
Clarion Grand hotel
Stortorget
Helsingborg ,
Sweden

Andreas Hall från Helsingborgs stad berättar om uppkopplingen av Helsingborgs offentliga utemiljö, perspektivet är effektivare och bättre drift- och underhåll av det offentliga rummet. Vi får också höra lite om genomförda projekt som nu är i drift.