Vi inledde vårt nya rotaryår för några dagar  sedan. Detta ägde rum på Fleninge Gästis under skickligt  värdskap av vår medlem Caroline Mannheimer.
 
Vi var 19 medlemmar denna gång. Vårt medlemsmöte föregicks av styrelsemöte och vi  fortsatte dialogen om hur och på vilket sätt vi på bästa sätt skall bedriva vår verksamhet.
 
Det landade med att vi håller möten varannan vecka såväl digitalt som fysiskt. Udda veckor torsdagar kl 12:00 med start den 5:e augusti 
Vi har stora och spännande utmaningar framför oss bl a H22 där jag nu ersätter vår tidigare president Mats Sander och ingår i myndighetsgruppen primärt nu med att arbeta med barnfattigdom och med ett långsiktigt mål att skapa förutsättningar för att detta arbete skall bli ett permanent arbete på flera olika plan.
 
Jag vill tacka för förtroendet att leda klubbens arbete detta rotaryår!
 
Service above self och hoppas vi ses!
 
Allt gott!
 
Lennart Pettersson 
President